Sektörle
İşbirliği Ofisi

İstinye Üniversitesi olarak, Türkiye’de sanayicilerimizin ve iş dünyamızın üniversitelerimizle işbirliğiyle çalışması, bilimi ve teknolojiyi kullanması sonucunda hep birlikte gelişeceğimize, sıçrama yapacağımıza ve 2023 hedeflerimizi yakalayacağımıza inanıyoruz. İstinye Üniversitemizde ürettiğimiz bilginin ürüne dönmesi amacıyla ve buluşlarımızın ticarileşmesini sağlamak için sanayi ve iş dünyası ile iş birliği içinde ve koordineli çalışmaktayız. Teknolojik yenilik alanında, Ar-Ge , inovasyon, tasarım, sistem entegrasyonu, sertifikasyon gibi rekabeti güçlendirme faaliyetleri kapsamında ortak projeler geliştirilmesi ve yürütülmesi ve danışmanlık yapılması ile farklı kaynaklardan sağladığımız maddi getiriyle araştırma merkezlerimiz, akademisyenlerimiz ve üniversitemiz güçlenirken, eşzamanlı olarak hizmet verdiğimiz iş dünyasındaki partnerlerimiz güçlenmekte ve rakipleri arasında üstün bir konuma geçmektedir.

Koordinatörün Mesajı

sule-kilicarslan1

Öğr. Gör. Şule Kılıçarslan
Sektörle İşbirliği Ofisi Koordinatörü

ÖZGEÇMİŞ(CV)

İstinye Üniversitesi olarak, Türkiye’de sanayicilerimizin ve iş dünyamızın üniversitelerimizle işbirliğiyle çalışması, bilimi ve teknolojiyi kullanması sonucunda hep birlikte gelişeceğimize, sıçrama yapacağımıza ve 2023 hedeflerimizi yakalayacağımıza inanıyoruz.

İstinye Üniversitemizde ürettiğimiz bilginin ürüne dönmesi amacıyla ve buluşlarımızın ticarileşmesini sağlamak için sanayi ve iş dünyası ile iş birliği içinde ve koordineli çalışmaktayız. Teknolojik yenilik alanında, Ar-Ge , inovasyon, tasarım, sistem entegrasyonu, sertifikasyon gibi rekabeti güçlendirme faaliyetleri kapsamında ortak projeler geliştirilmesi ve yürütülmesi ve danışmanlık yapılması ile farklı kaynaklardan sağladığımız maddi getiriyle araştırma merkezlerimiz, akademisyenlerimiz ve üniversitemiz güçlenirken, eşzamanlı olarak hizmet verdiğimiz iş dünyasındaki partnerlerimiz güçlenmekte ve rakipleri arasında üstün bir konuma geçmektedir.

Rektörlüğe bağlı olan Sektörle İşbirliği Ofisi olarak, sanayici ve iş adamlarımızla bir araya gelerek kontratlı çalışmalar yapıyor, şirketlerin ihtiyaç duyduğu danışmanlık faaliyetlerinde, akademisyenlerimizin teknik ve akademik bilgi birikimlerinin ve tecrübelerinin çalışmalara aktarılması, ortak ulusal ve uluslararası konferans sempozyum ve panel vb etkinlikler düzenlenmesi sayesinde, hem üniversitemizi, hem de iş dünyamızdaki kamu ve özel sektördeki şirketleri güçlendiriyoruz.

Üniversite Sanayi için mezun yetiştiren bir kaynaktır ve bizler birlikte güçlüyüz, güçlerimizi birleştirelim...

Saygılarımla,